Pro vaši účast v internetovém školení se vyžaduje uložení vašich přístupových údajů a učebního statutu, kterého jste dosáhli (uspěl/neuspěl, funkce záložky). Údaje se ukládají elektronicky a vybraní spolupracovníci si je mohou prohlížet. Všechny potřebné přenosy údajů jsou kódovány.