W celu uczestnictwa w szkoleniu internetowym wymagane jest zapisanie danych dostępu i osiągniętego wyniku (pozytywny/negatywny, funkcja zakładki). Dane są zapisywane elektronicznie i mogą być przeglądane przez wybranych współpracowników. Wszystkie niezbędne dane będą przesyłane przez połączenie szyfrowane.