We use cookies to give you the best online experience. By using our website, you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Find out more here

W celu uczestnictwa w szkoleniu internetowym wymagane jest zapisanie danych dostępu i osiągniętego wyniku (pozytywny/negatywny, funkcja zakładki). Dane są zapisywane elektronicznie i mogą być przeglądane przez wybranych współpracowników. Wszystkie niezbędne dane będą przesyłane przez połączenie szyfrowane.